rolex replica

تلفن : 30- 05135410126 

بخش های خوشه صنعتی صادراتی دوریکا

سازمان انبار محصول دوریکا

سازمان انبار محصول دوریکا

سازمان انبار محصول خوشه صنعتی صادراتی دوریکا...
سازمان تعمیر و نگه داری

سازمان تعمیر و نگه داری

سازمان تعمیر و نگه داری دوریکا تحت عنوان شركت آرمان دوريكا در زميني به مساحت 700 متر مربع در فاز دو شهرك صنعتي توس به عنوان شاخه فني خوشه صنعتي- صادراتي دوريكا در سال 1383 بنا شده است....
سازمان بازرگانی دوریکا

سازمان بازرگانی دوریکا

خوشه صنعتی صادراتی دوریکا دارای سازمان بازرگانی مخصوص به خود بود که دارای بخش های مختلفی از جمله بخش فروش داخلی بخش فروش خارجی بخش مالی بخش تحقیق و توسعه بازار و همچنین بخش فناوری اطلاعات می باشد. که هر کدام از این قسمت ها دارای پرسنل زبده و فعالی ست....
   سازمان كنترل کیفیت دوريكا

سازمان كنترل کیفیت دوريكا

سازمان كنترل کیفیت خوشه صنعتی صادراتي دوریكا اين سازمان متشكل از تيمی از پرسنل كارآزموده و متخصص بمنظور كنترل هر چه بيشتر و دقیق تر پروسه مختلف تولید و بهبود مستمر در حوزه محصولات و افزايش رضایتمندی مشتریان می باشد ،كه بخشهای ذیل را شامل می شود:...

ارسال پیام

 
 
 
دات نت نیوک فارسی
?>manganelo