تلفن : 30- 05135410126 

انواع واشر

واشر مخروطی بزرگ

کد محصول

11114

نوع

مخروطی

تعداد در بسته بندی

200

ابعاد بسته بندی

 

وزن بسته بندی

gr300

نوع بسته بندی

نایلون

 

واشر تخت

کد محصول

11111

نوع

تخت

تعداد در بسته بندی

200

وزن بسته بندی

gr320

نوع بسته بندی

نایلون

 

واشر زیر سینکی بزرگ

کد محصول

11112

نوع

زیرسینکی

تعداد در بسته بندی

200

 

gr500

نوع بسته بندی

نایلون

 

واشر بزرگ

کد محصول

11113

نوع

بزرگ

تعداد در بسته بندی

200

نوع بسته بندی

نایلون

 
 لاستیک پشت سنگ خارجی

کد محصول

11207

نوع

خارجی

تعداد در بسته بندی

200

ابعاد بسته بندی

32*32*23

وزن بسته بندی

7.500

نوع بسته بندی

کارتن

 

لاستیک پشت سنگ داخلی

کد محصول

11208

نوع

داخلی

تعداد در بسته بندی

200

ابعاد بسته بندی

32*32*23

وزن بسته بندی

6.700

نوع بسته بندی

کارتن

 

لاستیک همه کاره

کد محصول

11218

نوع

همه کاره

تعداد در بسته بندی

200

ابعاد بسته بندی

32*32*23

وزن بسته بندی

7.700

نوع بسته بندی

کارتن

گالری واشر