تلفن : 30- 05135410126 

انواع مهره

مهره تبدیل 4 به 5

کد محصول

11106

نوع

تبدیل

تعداد در بسته بندی

200

ابعاد بسته بندی

5/21*5/25*41

وزن بسته بندی

 

نوع بسته بندی

نایلون

 

مهره 5

کد محصول

11108

نوع

سایز5

تعداد در بسته بندی

200

وزن بسته بندی

 

نوع بسته بندی

نایلون

 

مهره 4

کد محصول

11107

نوع

سایز4

تعداد در بسته بندی

200

وزن بسته بندی

 

نوع بسته بندی

نایلون

 

گالری مهره ها