تلفن : 30- 05135410126 

سیفون فلکسی یک لگنه خروجی 40 (cm 150 )

کد محصول

10109

نوع

فلکسی یک لگنه طول 150 cm

تعداد در بسته بندی

50

وزن بسته بندی

10.200

ابعاد بسته بندی

62*36.5*41

نوع بسته بندی

سلفون

 

گالری سیفون فلکسی یک لگنه خروجی 40 (cm 150 )